پادکست نقش شبکه های اجتماعی در قوه شناخت انسان

فهرست مطالب

پادکست نقش شبکه های اجتماعی در قوه شناخت انسان

گفتگوی علی الماسی زند دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

 و ابوطالب صفدری دکتری فلسفه تکنولوژی از دانشگاه صنعتی شریف

#اندیشکده_رستا