درباره اندیشکده رستا

اندیشکده راهبردی مطالعات فضای مجازی

اندیشکده رستا موسسه‌ای غیرانتفاعی است که به موضوعات مبنایی حوزه فضای سایبری در ساحتی میان رشته‌ای می‌پردازد. اندیشکده رستا متشکل از سه کارگروه “طراحی موقعیت‌مند”، “حکمرانی” و “حقوق و مقررات” است. بدنه‌ی اصلی پژوهشگران این اندیشکده را فارغ‌التحصیلان دانشگاه علامه طباطبایی و صنعتی شریف تشکیل می‌دهند.

 

اعضای اندیشکده رستا

علی الماسی زند

مدیر مسئول

ابوطالب صفدری

مدیر کارگروه طراحی موقعیت‌مند

یاسر خوشنویس

مدیر کارگروه حکمرانی

امیرحسین صالحی

مدیر کارگروه حقوق و مقررات